Strona główna » Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (dalej „Polityka”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.przykladowe-cv.pl (dalej „Serwis”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest:

olxpma(at)gmail.com

2. Gromadzenie danych osobowych

Administrator danych osobowych nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu w formularzach, newsletterze, ani podczas zakładania konta i komentowania na stronie.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane o użytkowaniu Serwisu przez Użytkownika, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas spędzony na stronie, odwiedzane strony.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest poprawa jakości świadczonych usług.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie są usuwane.

6. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem email olxpma(at)gmail.com

7. Pliki cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika,
  • tworzenia statystyk odwiedzin Serwisu,
  • wyświetlania reklam.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie.

8. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie obowiązuje od dnia 01.01.2024.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookie. O wszelkich zmianach Administrator poinformuje Użytkowników na stronie Serwisu.