Przydatne słówka i zwroty

Ładowanie...

Zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w języku angielskim? Zapoznaj się z poniższymi słówkami i zwrotami, być może pomogą zdobyć Ci wymarzoną pracę. Powodzenia!

Słowniczek

achievements osiągnięcia
competitor konkurent
confident pewny
covering letter list motywacyjny
employment history przebieg pracy
extensive business connections rozległe kontakty biznesowe
full of ideas pełen pomysłów
get things done doprowadzać sprawy do końca
hardworking person osoba pracowita
headhunter łowca głów, rekruter
honest szczery
interests zainteresowania
interpersonal skills zdolności interpersonalne
interview rozmowa kwalifikacyjna
limitless energy and enthusiasm nieograniczona energia i entuzjazm
loyal lojalny
probationary period okres próbny
promotion awans
qualifications kwalifikacje
reference referencje, rekomendacja
reliable niezawodny, godny zaufania
salary wynagrodzenie
self-motivation motywacja wewnętrzna
skills umiejętności
strengths mocne strony
to achive the goal osiągać cel
to gain a valuable experience zdobycie cennego doświadczenia
vacancy wakat, wolna posada
work expirience doświadczenie zawodowe


Zwroty

I would like to apply for the job of a Project Manager advertised in CEO Magazine.

Chciałbym ubiegać o pracę Kierownika projektu, zareklamowaną w magazynie CEO.

I belive that I would be a perfect candidate for the job you offer.

Wierzę, że będę idealnym kandydatem na proponowane stanowisko.

I am a hardworking, goal oriented person, with a track record in project management.

Jestem pracowitą, zorientowaną na cel osobą, z osiągnięciami w zarządzaniu projektami.

I have had 3 years' experience in the marketing department.

Mam 3 lata doświadczenia w dziale marketingu.

Furthermore, I am very well organised and always meet given deadlines.

Co więcej, jestem bardzi dobrze zorganizoway i zawsze dotrzymuję terminów.

I do not mind working long hours.

Nie przeszkadzają mi długie godziny pracy.

I am willing to learn. Jestem chętny do nauki.


Wzory CV:

Słowniczek: